Stilte

Bij het binnenkomen van de zaal wordt gevraagd de stilte te bewaren.